„Pierś ma jak ptak,
delikatną, lekko wypukłą; lekko wypukłą i
delikatną jak pierś ciemnopiórej gołębicy.”

James Joyce,
Portret artysty w wieku młodzieńczym

Czy po operacji plastycznej powiększenia piersi można karmić piersią?

Chirurg Plastyk, doktor Dominik Boligłowa odpowiada na pytania dla Zdrowie-TVN.

Oferta zabiegów

Twoje piersi:

Piersi po ciąży / breasts after pregnancy

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.

Makromastia i gigantomastia, gdy piersi są za duże / macromastia and gigantomastia, when your breasts are too large

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.

Opadające piersi / sagging breasts

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.

Za małe piersi czyli Mikromastia / micromastia, when your breast are too small

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.

Nierówne Piersi, czyli asymetria / unequal Breasts, the asymmetry

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.

Piersi Tubularne / Tubular breasts

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.

Zapadnięte i wciągnięte sutki / Intraflected Nipples

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.

Przerost sutków / nipple hypertrophy

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.

Przerost otoczki sutkowej / areolar hypertrophy

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.

Powiększenie Piersi:

Powiększanie piersi przez maleńkie cięcie pod pachą / Transaxillary breast augmentation

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.

Powiększanie piersi implantem poliuretanowym / Breast Augmentation using poliurethane coated implant

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.

Powiększanie piersi implantem lekkim (b-lite) / Breast augmentation using ultra-light implants (b-lite)

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.

Powiększanie piersi przezotoczkowe lub okółotoczkowe / transareolar or periareolar breast augmentation

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.

Redukcja Piersi:

Korekcja wciągniętego sutka / inverted nipple correction

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.

Korekcja przerośniętej brodawki sutkowej / hypertrophic nipple correction

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.

Korekcja otoczki sutkowej / areolar reduction

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.

Zmniejszenie Piersi / Breast Reduction

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.

Podniesienie Piersi:

Podniesienie Piersi czyli Mastopeksja / Breast Lifting, Mastopexy

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.

Rekonstrukcja Piersi / Breast Reconstruction

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.

Podniesienie piersi z powiększeniem / Mastopexy-Augmentation

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.

Plastyka Piersi tłuszczem / Breast Lipofilling

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.

Symetryzacja, Wyrównanie piersi / Breast Symmetrization

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.

Bezpieczeństwo:

Bezpieczeństwo i zrozumienie operacji piersi / Safety and understanding breast surgeries

Opis oferowanej procedury znajduje się obecnie w fazie edycji. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu za pomocą formularza.