Porady

Metody powiększania piersi – Kraków

By 7 stycznia 2024No Comments

W ostatnich latach w chirurgii plastycznej zaobserwowano znaczące zmiany w metodach powiększania piersi. Postęp ten opiera się na ewolucji technik operacyjnych oraz na dostosowywaniu się do najnowszych odkryć naukowych mających na celu maksymalizację bezpieczeństwa i satysfakcji pacjentek.

Implanty do piersi – Kraków

W ostatnim czasie zaobserwowano wzrost popularności umiejscowienia implantów pod mięśniem piersiowym większym (submuscular placement), z 22% przypadków w latach 2005-2014 do 56% w latach 2015-2020. Z kolei umiejscowienie implantów nad mięśniem (subglandular placement) spadło z 19% do 7% w tym samym okresie ​​​​​​.

Zmiany w wyborze implantów

Użycie teksturyzowanych implantów wzrosło z 2% w 2011 roku do 16% w 2016 roku, głównie ze względu na przekonanie, że mogą one zmniejszyć ryzyko tworzenia się bliznowacenia wokół implantu. Jednak od 2019 roku ich użycie gwałtownie spadło, a od 2020 roku nie są one już stosowane. Powodem tego były ostrzeżenia FDA dotyczące rzadkiego typu raka związanego z tym rodzajem implantu (breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma, BIA-ALCL) ​​​​​​.

Preferowane metody cięć chirurgicznych

Najczęściej stosowaną metodą cięcia jest cięcie pod piersią (inframammary incision), które było wykorzystywane w 80% procedur powiększania piersi w latach 2015-2020, w porównaniu do 68% w latach 2005-2014. Użycie cięcia wokół brodawki sutkowej (periareolar incision) spadło z 24% do 14% ​​​​.

Ryzyka i komplikacje

Chociaż operacja powiększenia piersi oferuje szansę na poprawę wyglądu, ważne jest, aby być świadomym potencjalnych ryzyk i komplikacji. Do ryzyk należą m.in. infekcje, powstawanie blizn, a także możliwość powstania kontraktury okołoprotezowej, gdzie tkanka bliznowata formuje się wokół implantu, powodując dyskomfort i zmianę kształtu piersi ​​.

Powiększanie piersi w Krakowie – przygotowanie

Przed zabiegiem pacjentki zazwyczaj przechodzą serię badań medycznych, aby upewnić się co do ich ogólnego stanu zdrowia. Po zabiegu istotne jest przestrzeganie instrukcji dotyczących opieki pooperacyjnej, w tym zarządzania bólem oraz unikania ciężkich aktywności, aby zapewnić właściwy proces gojenia.

Zobacz więcej o: Powiększanie piersi w Krakowie

Podsumowanie

Metody powiększania piersi ewoluują wraz z postępem w chirurgii plastycznej. Wprowadzenie nowych technik i materiałów, a także skoncentrowanie się na praktyce opartej na dowodach naukowych, przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa i satysfakcji pacjentek. Rozumienie i dostosowanie się do tych trendów jest kluczowe dla każdego specjalisty zajmującego się powiększaniem piersi.

Leave a Reply